Občanské sdružení Malenovice - o nás - Co vedlo k založení OSM?

Přehled základních důvodů vzniku Občanského sdružení Malenovice.

Co vedlo k založení OSM?

- dosavadní nedostatečná realizace investic v Malenovicích
- odmítavý přístup zástupců Magistrátu města Zlína k připomínkám a požadavkům občanů Malenovic
- atmosféra a průběh veřejných setkání zástupců Magistrátu města Zlína s občany Malenovic

Jak a kdy bylo založeno OSM?

- náhodně vzniklá skupina občanů Malenovic zpracovala první verzi stanov sdružení
a zajistila registraci sdružení
- žádost o registraci byly podepsána 18 občany Malenovic bez rozdílu politické příslušnosti
- OSM bylo registrováno Ministerstvem vnitra dne 7.8.2008
- 26.8.2008 proběhla první členská schůze sdružení, předsedou byl zvolen Pavel Nesvadba, místopředsedou RNDr. Bedřich Landsfeld

O co nám jde?

- podpořit vzájemnou komunikaci mezi občany Malenovic a pokusit se společnými silami
vytvořit konkrétní platformu pro efektivnější postup k zajištění potřeb současnosti
i účinnější prezentaci názorů na záležitosti blízké budoucnosti
- aby problémy, se kterými se občané Malenovic potýkají, nebyly podceňovány a aby jimi
vyslovená kritika nebyla přijímána podrážděně či urážlivě
- o konstruktivní spolupráci se všemi, kteří umějí nejen vyjádřit svůj názor, ale také
s respektem vyslechnout či případně podpořit argument druhého

O co nám nejde?

- nechceme opovrhovat užitečnou prací, která byla ve prospěch Malenovic kýmkoliv
vykonána, ani vytvářet opozici vůči komukoliv

Chceme, aby se Malenovice staly samostatnou obcí?
- NE.

Co je hlavním cílem OSM?

- dosažení statutu městská část Malenovice (viz www.zakonycr.cz/seznamy/1282000Sb.html)

Co má přinést dosažení statutu městská část Malenovice?

- smyslem vzniku městských částí je větší zapojení obyvatel místních částí Zlína do rozhodování o jejich vlastních záležitostech formou samosprávy (tzn. vlastní zastupitelstvo) a spravedlivé přidělování finančních prostředků podle počtu obyvatel. To vše při současném zachování a stabilizování celistvosti Zlína.

Kolik to bude stát?


- OSM funguje na základě bezplatné činnosti dobrovolníků, členství v OSM nezavazuje k placení členských příspěvků. Náklady na činnost mohou být hrazeny z darů, příp. finančních příspěvků.
- o nákladech na fungování případné městské části Malenovice je předčasné spekulovat. Jde nám o to, aby byly zachovány společné investice v rámci celého Zlína (městská hromadná doprava, divadlo, ZOO apod.) a zbývající podíl z rozpočtu odpovídající počtu obyvatel Malenovic byl proinvestován tam, kde patří, tedy v Malenovicích.

Proč bych se měl(a) stát členem (členkou) sdružení?

- protože chci podpořit myšlenku samostatné městské části Malenovice
- protože chci být blíže a včas u toho, co se v Malenovicích děje a podpořit snahu všech,
jimž není lhostejno, jak se v Malenovicích žije a bude žít
- protože nejsem člověk bez názoru a nespokojím se s tím, že o malenovických záležitostech
rozhodují ti, kterých se dopady jejich rozhodování bezprostředně nedotýkají

Jak se stát členem sdružení?

- členem sdružení se může stát každý občan od 15 let věku odevzdáním přihlášky do sdružení

Závěr

- kdo doufá, že problémy za něj vyřeší jiní nebo že se dokonce nějak vyřeší samy, doufá
marně.
- jak se podaří záměry OSM naplnit ku prospěchu Malenovic a jejich občanů, je závislé
především od toho, nakolik se já sám - NE TI DRUZÍ, budu chtít zajímat o věci veřejné
- hlas OSM bude tak respektovaný a tak účinný, kolik občanů bude mít zájem alespoň
svým členstvím jej podpořit.


Diskuse pro článek Co vedlo k založení OSM?:

Přidat komentář:

Nick:

Text:

[.smile01.gif./] [.smile02.gif./] [.smile03.gif./] [.smile04.gif./] [.smile05.gif./] [.smile06.gif./] [.smile07.gif./] [.smile08.gif./] [.smile09.gif./] [.smile10.gif./]
Uživatel:
Heslo:
Nemáte účet?