Občanské sdružení Malenovice - o nás - Malenovice - městská část ?

Článek z periodika "Náš Zlín" vydaného v prosinci 2008 popisuje důvody proč usilujeme o vznik městké části Malenovice.

Malenovice – městská část ?Emoticon


Od srpna letošního roku působí v Malenovicích nové občanské sdružení – Občanské sdružení Malenovice (OSM). Založení OSM bylo reakcí na dlouhodobě nepříznivý stav komunikace s Magistrátem města Zlína. Zkušenosti jednotlivých občanů, kteří se se svými připomínkami obraceli na magistrát, podobně jako kontraproduktivní až nepřátelská atmosféra velmi ojedinělých veřejných setkání občanů se zástupci magistrátu, svědčí o tom, že záležitosti Malenovic jsou podceňovány, a že více než sedm tisíc obyvatel místní části Zlína si bez jakýchkoliv pochyb zaslouží serióznější pozornost.
OSM nechce nijak zpochybňovat zásluhy těch, s jejichž přičiněním se v Malenovicích dosud leccos podařilo. Bohužel, se velmi často stává, že o malenovických záležitost se rozhoduje příliš „z dálky“ a rozhodují o nich lidé, kteří případné negativní dopady svých rozhodnutí nijak nepocítí, protože v Malenovicích nežijí. Jejich odborná způsobilost nebo legitimní funkce není zárukou odpovědnosti za dopady jejich jednání a nemůže ani nahradit nezbytnou osobní zkušenost s danou problematikou.
Potvrdilo se to naposledy ve věci návrhu úpravy prostranství před malenovickou poštou. Realizace tohoto návrhu v podobě, jak byl prezentován v tisku, by způsobila nemalé problémy dopravní i v širším okolí této lokality, omezila by dopravní obslužnost centra Malenovic, a to nejen místním občanům , ale i návštěvníkům z přilehlých spádových obcí. Na tuto skutečnost reagovalo vedení OSM sepsáním petice. Tu podpořilo svými podpisy více než 1400 občanů, kterých se využití a úprava centra Malenovic dotýká. OSM požaduje, aby nové řešení této frekventované a důležité části Malenovic přineslo bezpečnost a komfort pro pěší, zachovalo optimální dopravní obslužnost a dalo mu také důstojnou podobu coby středu obce se vším, co k tomu patří. Tedy i přiměřeným množstvím zeleně, možností krátkodobého odpočinku či vytvořením uvažované zpevněné plochy pro případné kulturně společenské účely. OSM zdůrazňuje, že neusiluje o odtržení místní části Malenovice od statutárního města Zlína. Nápravu dlouhodobě přetrvávajícího nepříznivého postavení Malenovic spatřuje v dosažení statutu městské části, což ve svých stanovách také uvádí jako svůj hlavní cíl. V souladu s tím je OSM také jedním z členů Unie pro vznik městských částí města Zlína.
Od dosažení statutu městská část se očekává kvalitnější uspokojování potřeb jednotlivých městských částí a efektivnější hájení jejich zájmů. Cílem je jednoznačně větší zapojení obyvatel místní část do rozhodování o jejich vlastních zájmech formou samosprávy (vlastního zastupitelstva) a spravedlivé přidělování finančních prostředků podle počtu obyvatel. Zástupci OSM jsou si vědomi, že ani případné zřízení městské části Malenovice neodstraní běžná úskalí provázející jakoukoliv formu veřejné správy ani automaticky nevyřeší každý problém. Odmítají však , že by dosažení tohoto cíle sledovalo poškození zájmů Zlíňanů jako celku nebo že by bylo motivováno nějakou osobní nevraživostí či snahou vytvářet opozici vůči komukoliv.
Nakolik se podaří sledovaný záměr naplnit záleží především na tom, jaká bude vůle občanů Malenovic zajímat se o společné záležitosti a nakolik myšlenku dosažení statutu městská část podpoří. OSM jim v tom podává pomocnou ruku a vyzývá ke spolupráci.


Diskuse pro článek Malenovice - městská část ?:

Přidat komentář:

Nick:

Text:

[.smile01.gif./] [.smile02.gif./] [.smile03.gif./] [.smile04.gif./] [.smile05.gif./] [.smile06.gif./] [.smile07.gif./] [.smile08.gif./] [.smile09.gif./] [.smile10.gif./]
Uživatel:
Heslo:
Nemáte účet?